جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
تخت و پارک مدل Siesta چلینو Chelino

این مدل از تخت و پارک دارای  فضای جداگانه برای زمان نوزادی است و پس از آن تا زمان ۳ سالگی کودک شما قابل استفاده است.

همینطور دارای آویزهای عروسکی است تا کودک شما را سرگرم کند. این آیتم دارای توری پشه بند و فضای جداگانه برای لوازم نوزاد شماست.

از فضای زیرین تخت می توان به عنوان پارک بازی برای کودک استفاده نمود. همچنین دارای چرخ است تا به راحتی بتوانید آن را جا به جا کنید.

جمع شدن و اسمبل کردن این آیتم بسیار راحت است.