جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
رابط توالت فرنگی پله دار طرح قورباغه

رابط توالت فرنگی پله دار طرح قورباغه

این محصول دارای 2 پله با قابلیت تنظیم ارتفاع بر اساس قد کودک است.

دسته دارد و کودک می تواند برای تسلط بهتر آنها را بگیرد.

زیر پایه طوری طراحی شده که ضد لغزش است.

این محصول تا می شود و می توانید آن را در گوشه ای قرار دهید.

طرح این محصول قورباغه و جالب توجه برای کودک است.

ارتفاع کلی این رابط 55 سانتی متر است.