جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
ست کالسکه، کریر و ساک لوازم مدل Ruby ببکو Bebeko

ست کالسکه، کریر و ساک لوازم مدل Ruby ببکو Bebeko

  • سه تکه شامل کالسکه, کریر و ساک لوازم کودک
  • قابلیت نصب سیت در دو طرف رو به مادر و رو به بیرون
  • تبدیل شدن سیت به کریکات
  • نصب کریر بر روی اسکلت کالسکه به تنهایی
  • نصب کریر به کمربند خودرو