جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
ست کالسکه و کریر مدل Gubi بی بی فورلایف Baby4life

ست کالسکه و کریر مدل Gubi بی بی فورلایف Baby4life

 دارای کالسکه با فریم آلومینیومی
 نصب سیت کالسکه رو به مادر و رو به خیابان (Face mom_Face Street)

قابلیت جا به جایی دسته فریم رو به مادر

 قابلیت تبدیل شدن سیت به کری کات

 نصب کریر بر روی فریم کالسکه

 قابلیت تنظیم دسته کالسکه در ۳ حالت
 قابلیت تنظیم پشتی سیت در ۳ حالت

 زیرپایی قابل تنظیم

 سایبان با قابلیت تنظیم

 گارد محافظ با قابلیت جداسازی

 سبد توری در قسمت زیر سیت کالسکه 

 قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه چرخ‌ها

 کمربند ایمنی چند نقطه‌ای
 کاور جلوپایی جهت محافظت کودک در برابر سرما

 کاور باران جهت محافظت کودک در برابر سرما

 دارای منافذ تعبیه شده در پشت سیت جهت جریان هوا و جلوگیری از تعرق نوزاد