جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
صندلی غذا مدل Gourmet کیکابو Kikka boo

تکیه‌گاه قابل تنظیم در 3 حالت با قابلیت خواب کامل

ارتفاع قابل تنظیم در 5 حالت

کمربند ایمنی 5 نقطه

سینی دوبل برای زمان بازی و غذا

سینی با قابلیت تنظیم در 2 حالت