جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
کریر تک مدل Gemm جویی Joie

کریر تک مدل Gemm جویی Joie

قابلیت نصب کریر روی کالسکه
تنظیم دسته کریر
کریر حالت گهواره و ثابت دارد
کریر دارای پد دوبل و قابل استفاده از نوزادی
قابلیت صندلی ماشین شدن کریر تا یک سالگی

قابل استفاده از بدو تولد تا وزن 13 کیلوگرم