جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
ست کالسکه، کریر و ساک لوازم مدل Levante ببکو Bebeko

ست کالسکه، کریر و ساک لوازم مدل Levante ببکو Bebeko

سرویس سه تکه شامل کالسکه , کریر و ساک لوازم

دارای سیت دو طرفه (رو به مادر و رو به بیرون)

قابلیت نصب کریر بر روی اسکلت کالسکه

قابلیت جمع شدن آسان و حمل راحت

استفاده از کریر به عنوان صندلی ماشین تا 13 کیلوگرم