جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید
تخت کنار مادر مدل Royal ببکو Bebeko

دارای 7 حالت تنظیم ارتفاع

دارای قابلیت تنظیم شیب

دارای سبد وسایل در زیر تخت

دارای فریم از جنس آلومینیوم