جمع کل : تومان
ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

جانسون

johnson's

محصولات بهداشتی نوزاد جانسون را می توان قدیمی ترین برند محصولات بهداشتی نوزاد و کودک و والدین در سرتاسر جهان درنظر گرفت. این محصولات آنقدر ملایم بوده که برای همه سنین قابل استفاده می باشند. این کمپانی بین المللی شعار استراتژیک خود را "مهربان بودن با کودکان و رویاهای آن ها و مهربانی و همدل بودن انسان ها با یکدیگر و مهربان بودن با طبیعت" قرار داده است که در طول سالیان کاری خود همواره به آن وفادار و سعی در بهبود این امرنموده است.

جانسون